Sachh Kya Hai..

Sachh kya hai jhooth kya
Dil kya hai dimaag kya
Zameen kya ye aasamaan kya
Gareeb kya hai fakir kya

Maasuum kya hai tez kya
Dhokha kya hai fareb kya
moh kya ye prem kya
Jism kya hai aatma kya

Kya hai ye duniya or ye log kya
Kya hai jeena or jeene ka maksad kya
Kya hai ye marna or maarna kya                                        Kya hai ye khel or zindagi kya

Sach kya hai or ye jhooth kya